Analiza statystyczna- co powinna zawierać?

Analiza statystyczna to bardzo skomplikowane zadanie. W końcu chcemy wszystko wykonać jak najlepiej, żeby otrzymać najbardziej miarodajne wyniki, więc musimy się do tego przyłożyć.

Analiza statystyczna do pracy magisterskiej to skomplikowane i złożone przedsięwzięcie

analiza statystyczna do pracy magisterskiejŻeby jednak nasza analiza statystyczna wyników badań była dobra, to nie wystarczą nam nasze chęci, zapał do pracy, odpowiednie podejście, umiejętności oraz wiedza, ale także znajomość tego, co taka analiza musi zawierać. A co powinna? Przede wszystkim zadawane pytania w badaniach powinny być dobrze skonstruowane, tak, żeby odpowiedzi były miarodajne i prawdziwe. Ta część nie zależy od nas, tylko od osoby sporządzającej wywiad i przeprowadzającej go. My musimy się skupić, żeby z tego co dostaniemy wyciągnąć jak najwięcej. Nawet analiza statystyczna do pracy magisterskiej powinna być dokładna i szczegółowo omawiać wszystkie wyniki, jeśli chcemy, żeby nasza praca naukowa otrzymała ocenę pozytywną, a najlepiej bardzo dobrą. Im wyżej idziemy, tym bardziej dokładne i szczegółowe analizy powinniśmy robić, zatem analiza statystyczna do doktoratu musi być jeszcze lepsza, niż do pracy magisterskiej. Co jeszcze powinna zawierać analiza statystyczna wyników badań? Powinna mieć w sobie omówienie poszczególnych punktów badania i ich związku z innymi zakładanymi zmiennymi. Najczęściej są to dane demograficzne, takie jak ile mamy alt, jakiej jesteśmy płci, gdzie pracujemy, jakie mamy wykształcenie. Takie związki są najistotniejsze w naszej analizie i żadne usługi statystyczne nie mogą ich pomijać. Poza tym, na końcu trzeba zawrzeć podsumowanie i stwierdzenie, czy to co zakładaliśmy tworząc nasze badanie się potwierdziło, czy też wyniki badania przeczą naszej teorii.

W końcu po to zaczynaliśmy badania, żeby dociec tego, czy to co sobie myślimy w rzeczywistości jest prawdziwe, czy też mamy jej fałszywy ogląd.