Czym jest diagnostyka maszyn i w jaki sposób ją przeprowadzić?

Przez diagnostykę maszyn rozumiemy przeprowadzenie badania w celu ustalenia „co dolega” danemu urządzeniu czy maszynie. Ustalamy wartości różnych parametrów, robimy oględziny urządzenia i na tej podstawie możemy wystawić opinię czy ekspertyzę na temat jego aktualnego stanu.

Jak wygląda diagnostyka techniczna w praktyce?

diagnostyka maszynDiagnostyka maszyn może być związana oczywiście nie tylko bezpośrednio z naprawą. Nie dokonuje się jej wyłącznie w odniesieniu do urządzeń czy maszyn, które uległy jakiejś awarii czy po prostu się zepsuły. Diagnostyka polega również na ocenie stanu sprzętu na przyszłość – czy możliwe, że w bliższym lub dalszym czasie urządzenie czy maszyna ulegnie awarii. W celu określenia powyższych kwestii należy wykonać niezbędne pomiary. Będziemy przede wszystkim mierzyć akustykę urządzenia. W tym celu wykonamy głównie pomiary drgań. W uproszczeniu można powiedzieć, że pomogą nam one określić czy maszyna jest stabilna, a jej korpus wytrzymały. Do tego używa się różnego rodzaju czujników. Wybór na rynku jest ogromny, więc wszystko zależy od rodzaju urządzenia oraz jego przeznaczenia. Właściwie przeprowadzona diagnostyka pozwala na zapobieżenie poważnym awariom maszyn. Pośrednimi skutkami jest również zmniejszenie kosztów utrzymania maszyny oraz zwiększenie wydajności zakładu. Mamy bowiem pewność, że urządzenia działają na maksymalnym poziomie wydajności. Istnieją firmy zajmujące się wyłącznie sporządzaniem ekspertyz i opinii na temat stanu technicznego różnych urządzeń – diagnostyka maszyn może stać się zatem źródłem całkiem niezłego zarobku. Oczywiście do wykonywania tej pracy należy posiadać odpowiednie kwalifikacje.

Zagadnienie diagnostyki maszyn jest absolutnie esencjonalną kwestią w odniesieniu do naszego bezpieczeństwa w pracy. Duże i mniejsze zakłady powinny dbać o właściwy stan techniczny urządzeń, z których korzysta się w procesie produkcji.