Hybrydowa pompa grzewcza

Pompy ciepła to świetne urządzenia w przypadku chęci całkowitego uniezależnienia się od zewnętrznych dostaw energii cieplnej, a tym samym zminimalizowania wydatków zewnętrznych. W użyciu są bardzo odmienne rodzaje pomp, dzielone na trzy różne kategorie, mające bardzo odmienny tryb pracy, aczkolwiek identyczne zadanie.

Zaawansowane pompy dostarczające energię cieplną

nowoczesne pompy ciepłaPowietrzne pompy ciepła są najbardziej rozpowszechnione wśród właścicieli domów, i jako takie bywają najbardziej wszechstronne, działając w każdych warunkach całkiem satysfakcjonująco. Wodne pompy wymagają bowiem obecności zbiornika wodnego, z którego mogą pobierać energię cieplną, a warianty ziemne są bardzo trudne do zamontowania, choć niewątpliwie bardzo skuteczne i wydajne. Od niedawna pojawiły się również hybrydowe wersje pomp, łączące w sobie działanie dwóch rodzajów pomp ciepła. Najbardziej rekomendowanymi są nowoczesne pompy ciepła powietrzno-ziemne. Są one łatwiejsze do usytuowania niż ziemne pompy, i mają znacznie wyższa wydajność niż powietrzne warianty. Pobierają one energię z ziemi, tak jak ziemne wersje, aczkolwiek w przypadku spadku temperatury, gdy zwykłe pompy ziemne tracą wydajność, energia cieplna jest gromadzona z otaczającego pompy powietrza. Dzięki temu, pompy nie zużywają energii elektrycznej tak jak całkowicie powietrzne warianty, a tym samym są nie tylko skuteczniejsze, ale również o wiele bardziej ekonomiczne.

Ten rodzaj pomp dopiero od niedawna wszedł do szerszego użytku, i jest instalowany przy prywatnych domach dość rzadko, choć użytkownicy zachwalają go za bardzo cichą, niezauważalną pracę, zwłaszcza podczas pobierania energii z ziemi, oraz za wysoką wydajność. Nie jest to również pompa trudna w montażu tak jak wariant całkowicie ziemny.