Instalacje przeciwpożarowe i ich charakterystyka

W przypadku instalacji, które mają wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających masowo w budynkach czy obiektach użyteczności publicznej głównym kryterium jest ich niezawodne i skuteczne działanie. Pierwszą czynnością, którą należy przedsięwziąć żeby osiągnąć ten cel jest utrzymanie instalacji w stanie zdatności funkcjonalnej.

Potrzeba modernizacji zastosowanych rozwiązań

modernizacja instalacji przeciwpożarowychW tym celu przeprowadzane są okresowe przeglądy i serwisy wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji. Po pewnym czasie jednak niektóre z urządzeń muszą zostać zastąpione przez ich nowsze odpowiedniki. W ciągu kilku lub kilkunastu lat, w których dane urządzenie znajduje się na obiekcie w technice zachodzi postęp definiujący pojawianie się na rynku nowych bardziej skutecznych i niezawodnych rozwiązań. W takim przypadku należy przeprowadzić działania takie jak chociażby modernizacja instalacji przeciwpożarowych, które mają na celu spełnienie celów opisanych powyżej. W przypadku instalacji przeciwpożarowych modernizacja może obejmować chociażby typ zastosowanych czujek pożarowych lub sygnalizatorów alarmowych. Skupiając się na tej drugiej grupie urządzeń przeciwpożarowych można dostrzec ewolucję rozwiązań w nich stosowanych. Jeszcze kilka lat temu najpowszechniej stosowanym rozwiązaniem był sygnalizator akustyczny tonowy. W chwili obecnej coraz częściej stosowane są sygnalizatory akustyczne z komunikatem słownym. Mają one pewne zalety w stosunku do ich podstawowych wersji.

Sygnalizator głosowy emituje komunikat, który przekazuje jednoznaczne informacje osobom nieprzeszkolonym w zakresie instrukcji ewakuacji. Uzupełnieniem sygnalizatorów akustycznych bardzo często są sygnalizatory optyczne. Jak widać ewolucją urządzeń pożarowych wpływa na konieczność modernizacji instalacji po upływie czasu przewidzianego jako żywotność danego produktu.