Kto może pracować w biurze tłumaczeń?

Tłumaczenie na ogół uważa się za przekładanie jednej myśli na inną, przy czym ta druga musi odpowiadać znaczeniowo tej pierwszej, mimo że jest zapisana w odmiennym języku. Wyróżnia się wśród tłumaczeń następujące rodzaje: tłumaczenia techniczne, tłumaczenia ustne, tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia medyczne, tłumaczenia konferencyjne. Wszystkie z wyżej wymienionych koncentrują się na aktywności jednego podmiotu, który zmienia pierwszy znak w drugi odpowiednik.

Biuro tłumaczeń – zadania

Tłumaczenie techniczne cechuje się tym, że podczas badania takiego tekstu bierze się przede wszystkim pod uwagę sprawność teoretyczną. Podczas takiego tłumaczenia ważne jest, by tłumacz potrafiłbiuro tłumaczeń sprawnie przełożyć myśl jedną w znakach drugiej i by wciąż znaczyła to samo. Badanie takiego tekstu wymaga przygotowania różnego rodzaju kryteriów oraz ich sprawdzenia w tymże tekście. Oprócz tego niezmiernie ważna jest ocena, której poddaje się tego rodzaju tekst. W każdym razie tłumaczenie techniczne wykonane przez biuro tłumaczeń posiada swego rodzaju własności, które go charakteryzuje. Kiedy warunki „bycia” tłumaczeniem technicznym nie są spełnione, wówczas tekst ten okazuje się błędny. Jeśli już mowa o tłumaczeniu technicznym należałoby wówczas wspomnieć także o rozróżnieniu na tłumaczenie pisane i tłumaczenie ustne. Pierwsze z wymienionych pojawia się, gdy coś zostaje uwiecznione na kartce papieru, natomiast to drugie wiąże się nieodłącznie z sytuacją wypowiadania, mówienia danego tekstu. W tym ostatnim procesie aktywnie uczestniczy język, wargi, zęby, podniebienie górne i dolne, jak również gardło, krtań wraz ze strunami głosowymi. W procesie tym konieczny jest fakt wypowiadania słów, akcentowanie głosek, głośność wypowiadania, ton oraz wiele innych czynników, jak chociażby barwa głosu. Innym ważnym tłumaczeniem okazuje się tłumaczenie symultaniczne, czyli takie, które odbywa się w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym, przy asyście dwóch osób. Pierwsza z nich zajmuje się mówieniem, natomiast druga uważnym słuchaniem i wypowiadaniem tego w innym języku, jednak przy zachowaniu odpowiedniości znaczeń. Odpowiedniość znaczeń jest najtrudniejsza do uzyskania, gdyż wymaga od tłumacza znajomości zarówno kultury, jak i odmian języka, który tłumaczy.