Popularne raporty środowiskowe

Nasze środowisko naturalnego podlega ciągłym zmianom, które rzadko są pozytywne. Przeważnie wynika to z działalności człowieka, która nie uwzględnia specyficznych potrzeb natury. Dlatego też w celu ochrony przyrody został powołany odpowiedni organ.

Jaki jest cel sporządzanych raportów środowiskowych?

tychy raporty środowiskoweŻyjemy w czasach, kiedy nowoczesne technologie, rozbudowany przemysł i ogromne inwestycje budowlane zagospodarowujące każdy skrawek ziemi zdominowały nasze życie. Dlatego też konieczne jest kontrolowanie nowych inwestycji, które mają być rozpoczęte na danym terenie. Również nasze środowisko wymaga stałego monitoringu, aby możliwe było na czas reagowanie i przeciwdziałanie określonej degradacji. W mieście Tychy raporty środowiskowe są najczęściej wykonywane w odniesieniu do oddziaływania konkretnych przedsięwzięć na przyrodę, ponieważ bardzo często są tam realizowane różne projekty budowlane. Za och sporządzenie i dostarczenie do odpowiedniego organu zobowiązany jest inwestor, jednak za samo jego wykonanie odpowiada osoba o odpowiednich kwalifikacjach i z właściwym wykształceniem. Taki obowiązek wprowadziła ustawa z dwa tysiące ósmego roku, ponieważ wcześniej mógł to robić każdy, przez co wartość merytoryczna raportu i sama jego forma były niewystarczające. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydaje nie rzadziej niż raz na cztery lata raport o stanie środowiska w całej Polsce oraz z podziałem na poszczególne województwa. Dzięki nim możemy na bieżąco monitorować jego degradację i na czas temu przeciwdziałać.

Przyroda wymaga stałej ochrony, zwłaszcza tam, gdzie planowane są poszczególne inwestycje. Raporty środowiskowe mają na celu wymuszenie na inwestorach stosowania ekologicznych rozwiązań, które w minimalnym stopniu zagrażają naturze.