Proekologiczne wykorzystanie wysokiej jakości stali

Wybór odpowiedniego szkieletu stalowego dla projektowanego budynku daje architektowi sporą swobodę, w zakresie kształtu i możliwość elastycznego dopasowania prac do ograniczeń na budowie. Jednak najważniejszym elementem, jest dobór stali o odpowiednich parametrach i właściwościach.

Rozwiązania i projekty o dużej zawartości stali

18CrNiMo7-6W Europie powstało wiele inicjatyw ekologicznych dotyczących budynków. Charakter tych projektów był zarówno ilościowy jak i jakościowy, oparty jednak na zmiennych kryteriach. Niektóre rozwiązania były wspólne, ale traktowane różnie przez poszczególne inicjatywy. Wykorzystany wysokiej jakości materiał budowlany jak np. stal 18CrNiMo7-6 o zwiększonych parametrach jakościowych, dawał projektantowi dużą swobodę w zakresie kształtu konstrukcji i możliwości, elastycznego dopasowania prac do ograniczeń na budowie. Wykorzystywane do budowy elewacji i zadaszeń wyroby stalowe dawały duże możliwości wyboru kształtów, faktur i kolorów, które można było dopasować do najbardziej wymagających i różnorodnych miejsc. Został użyty typowy dla budynków stalowych szkielet ze słupami i belkami, bez ścian nośnych, konstrukcje nabrały lekkości, a dodatkowe obciążenia na fundamenty, oraz podłoże były znacząco mniejsze. Łatwiejsza stała się również późniejsza modyfikacja przestrzenna wewnątrz budynku, wraz z całkowitą zmianą ich przeznaczenia. Konstrukcja zbudowana z połączonych stalowych elementów jest znacznie bardziej efektywna i szybsza do wykonania zarówno, w przypadku rozbudowy jak i prac renowacyjnych, w istniejącym już budynku.

Wyroby stalowe i związane z nimi elementy są wykonywane bardzo precyzyjnie metodą przemysłową. Po ich właściwym uformowaniu i dostarczeniu na teren budowy, ze względu na swoje właściwości konstrukcyjne przyczyniają się do tego, że budowa przebiega znacznie szybciej. Plac budowy ulega przeobrażeniu dzięki mniejszej ilości elementów składowanych i braku zalegających odpadów.