Rodzaje ogrodzeń budowlanych

Każdy plac budowy musi być w widoczny sposób ogrodzony, tak by osoby postronne znały granicę placu i nie mogły łatwo wejść na teren na którym wykonywane są zadania. Na różnych placach budowy używane są więc bardzo odmienne rodzaje ogrodzeń, w zależności od położenia placu budowy, jego wielkości i prawdopodobieństwa próby wejścia na jego teren.

Tymczasowe ogrodzenia do placu budowy

sprawdzone ogrodzenia budowlane pełneBodaj najczęściej wykorzystywanym rodzajem ogrodzenia jest wariant ze stalowej siatki. Jest to najtańsze i najmniej skuteczne ogrodzenie, mające przede wszystkim odgradzać teren budowy od zewnętrznej przestrzeni. Może być jednak błyskawicznie rozstawione, a sama jego obecność często wystarczy. Jest ono obecne wszędzie tam, gdzie nie ma zbyt dużej możliwości na wejście osób niepowołanych na plac budowy. Wokół placów położonych w terenie zabudowanym, natomiast, rozkładane są bardziej sprawdzone ogrodzenia budowlane pełne. Jest to ogrodzenie wykonane ze stalowej blachy i szkieletu, podobnego do tego jaki służy do budowy blaszanych garaży i tymczasowych wiat. Takie ogrodzenie jest lekkie, łatwe do montażu, aczkolwiek niemal całkowicie blokuje dostęp do terenu budowy osobom nieupoważnionym do przebywania na nim, jest zdecydowanie tanie i proste do rozłożenia. Niektóre wersje owego ogrodzenia są cięższe i większe, mogąc zapobiegać próbom przewrócenia ogrodzenia przez samochody.

Bariery budowlane są najrzadziej widywanymi rodzajami ogrodzenia, a ich zadaniem jest zapobieganie możliwości wjazdu samochodów na teren nimi otoczony. Są one obecne przede wszystkim w centrach miast, gdzie ruch uliczny jest największy. Te ogrodzenia są ciężkie, wyższe i szersze niż standardowe panelowe ogrodzenia i znacznie bardziej stabilne. Są jednak o wiele droższe, dlatego używane są rzadko.