Windy osobowe jako udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Polsce

W polskich mediach czy to w w telewizji czy prasie wiele się widzi i słyszy o różnego rodzaju akcjach mających na celu podniesienie komfortu życia osób niepełnosprawnych. Akcje te przybierają bardzo rozmaity charakter.

Czy warto montować windy osobowe?

windy osoboweMożna by tu wskazać akcje mające na celu pobudzanie świadomości ludzkiej. Ze osoby niepełnosprawne są równie wartościowymi ludźmi co osoby całkowicie zdrowe, a co za tym idzie mogą one być równie wartościowymi pracownikami, co osoby zdrowe. Dodatkowo wiele się także mówi o różnego rodzaju inwestycjach, które mają na celu dostosowywanie różnego rodzaju budynków, najczęściej użytku publicznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto rząd prowadzi także różnego rodzaju programy, które maja pomagać osobom, które straciły sprawność w wyniku nagłego wypadku na przykład w pracy w przystosowaniu się do nowej sytuacji, a także i różnego rodzaju dofinansowania dla pracodawców, które mają zachęcić ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych,a co za tym idzie ma to ułatwić osobom niepełnosprawnym prowadzenie normalnego życia. W teorii wygląda to bardzo różowo i można by pomyśleć, że w Polsce życie osób niepełnosprawnych jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Jednak jak to zwykle bywa, teoria to jedno a praktyka to zupełnie co innego. Akcje w telewizji rzeczywiście są prowadzone, a dofinansowania także są możliwe do zdobycie, jednak nie zmienia to faktu, ze wielu pracodawców nie chce zatrudniać osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż wysokość dofinansowań nie pokrywa kosztu jaki jest potrzebny by cały budynek oraz stanowisko pracy dostosować do potrzeb osoby poruszającej się na wózku. W zależności od tego na gdzie znajduje się siedziba firmy wymagane mogą być różnego rodzaju narzędzia ułatwiające poruszanie się, czy wręcz dostanie się do samego budynku. O ile siedziba znajduje się na parterze, to zwykle wystarczają takie rozwiązania jak platformy dla niepełnosprawnych czy platformy dla inwalidów. Jeśli jednak biuro znajduje się już ba piętrze a w budynku nie znajdują się windy osobowe to wówczas konieczne jest zamontowanie takiego rozwiązania jakim są dźwigi dla niepełnosprawnych, które umożliwią osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim dostanie się na wyższe piętro. Dodatkowo, w zależności od charakterku i rodzaju pracy wykonywanej przez osobę niepełnosprawną konieczne może być także zamontowanie specjalnych udogodnień lub rozwiązań na samym stanowisku pracy, można by tu wskazać takie rozwiązanie jak podnośniki dla niepełnosprawnych, albo konieczność przerobienie maszyny.

Wszystkie te aspekty skutecznie odstraszają potencjalnych pracodawców od zatrudniania osób niepełnosprawnych,a co za tym idzie życie takich osób wbrew temu co twierdzą media w Polsce wcale do łatwych nie należy.