Zapewnienie bezpieczeństwa załodze zakładu

 

Każdy pracodawca zatrudniający do pracy nowego pracownika ma obowiązek przeszkolenia tegoż z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniechanie tych działań, czy ich pobieżna realizacja niejednokrotnie już zakończyła się fatalnym w skutkach wypadkiem, uniemożliwiającym bardzo często wykonywania przez pracownika dalszych działań, a tym samym naraża na pozbawienie źródła utrzymania.

Powaga świadomości pracownika przeszkolonego

firmy bhp łódźNiejednokrotnie słyszało się już o nieszczęśliwych wypadkach w pracy, bądź w drodze do niej, niemożności dalszej pracy poszkodowanego,pozbawienia go tym samym źródła utrzymania, czy wreszcie ciągnących się w nieskończoność procesów wytaczanych przez pracowników pracodawcom, którzy nie dopełnili obowiązku właściwego przeszkolenia nowego pracownika i uświadomienia mu niebezpieczeństw jakich może się spodziewać  pracując na określonym stanowisku. W istocie wykonywanie każdej pracy wiąże się z ryzykiem, które jest specyficzne dla wykonywanej pracy. Z pewnością na większe ryzyko naraża się osoba podejmująca pracę na budowie czy też wysokościach i kopalniach, aniżeli ogrodnik czy pracownik biurowy. Jednakże przeszkolenie pracowników bez względu na typ wykonywanej pracy jest obowiązkiem, a pracownik powinien podpisać dokument potwierdzający jego odbycie. Sytuację komfortową mają te zakłady, które na stałe zatrudniają człowieka odpowiedzialnego za przeszkolenie kadry. Jednakże nie każda z firm  jest w stanie pozwolić sobie na ten luksus. Wyjściem z sytuacji są firmy bhp łódź, gwarantujące profesjonalne przeszkolenie za wcale niewygórowaną kwotę, oraz wystawienie odpowiednich certyfikatów.

Dlatego też będąc pracodawcą nie warto narażać swojej opinii społecznej oszczędzając na szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bowiem oszczędność ta może zakończyć się fatalnie zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Nie można narażać życia i zdrowia wykonujących obowiązki pracownicze kierując się źle rozumianą koniecznością cięcia w budżecie firmy. To nie jest właściwa droga.