Zasady działania pomp ciepła w układzie dwóch studni

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Są to specjalne urządzenia, których zadaniem jest pobieranie ciepła, które występuje w środowisku naturalnym. Pompy wykorzystują więc odnawialne źródła energii. Ciepło oddawane jest do układu grzewczego za pomocą systemy centralnego ogrzewania.

Budowa pomp ciepła i wykorzystanie ciepła z wody lub ziemi

śląskie pompy ciepłaMoże też być oddawane do wentylacji z odzyskiem ciepła. Konstrukcja pompy ciepła wcale nie jest skomplikowana. Wykorzystuje się tu trzy zasadnicze elementy. Pierwszy z nich to dolne źródło ciepła. Jest to układ, którego zadaniem jest pobieranie ciepła z otoczenia. Drugi element to samo urządzenie, czyli właśnie pompa ciepła. Trzecim elementem jest górne źródło ciepła. Jest to układ oddzielający ciepło. Zdecydowanie najczęściej jest to centralne ogrzewanie albo instalacja ciepłej wody użytkowej. Dobre śląskie pompy ciepła można zamawiać nawet przez internet. Pompy ciepła dają niepowtarzalną możliwość wykorzystania ciepła z wody lub ziemi do ogrzewania budynków mieszkalnych. Zarówno woda jak i grunt mogą być ogrzewane poprzez wodę solankową. Taka woda krąży w całym układzie i doprowadza do wrzenia. Z kolei pompy gruntowe mogą pobierać energię za pomocą specjalnego wymiennika gruntowego. Wymiennik ten przepływa przez ciecz niezamarzającą. Tu trzeba wykorzystać energię pochodzącą z gruntu. W tych pompach ciepła montowane są dodatkowo kolektory gruntowe poziome i pionowe.

Można zastosować np. system typu dwie studnie. Ten system jest jednak możliwy do wykonania tylko wtedy, gdy woda gruntowa występuje na odpowiedniej głębokości. Temperatura wody jest stała – to z kolei sprawia, że tryb pracy instalacji chłodzącej jest naprawdę wydajny. Ze studni zasilana jest woda gruntowa. To właśnie ta woda może zostać doprowadzona do pompy ciepła.