Pracownik musi znać zasady stosowania odzieży roboczej na stanowisku pracy

Przychodząc do nowego zakładu pracy jesteśmy zobligowani przed kodeks pracy do tego, aby w pełni poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym celu organizowane są szkolenia bhp, które mają pracownika z tymi zasadami zapoznać.

Jeżeli stanowisko pracy tego wymaga, pracownik zobowiązany jest nosić dobre rękawice robocze

odzież robocza- rękawice roboczeJednak jak dobrze wiemy takie szkolenia wyglądają. Najczęściej po zakończeniu rekrutacji idziemy razem z innymi pracownikami do sali konferencyjnej. Razem z nami wchodzi specjalista od bhp i zaczyna kilkugodzinny wykład na którym najczęściej czyta nam obowiązujące przepisy. Moim zdaniem nie jest to dobra droga do tego, aby pracownik był w stanie poznać i zrozumieć wszystkie treści jakie stara się przekazać prelegent. Pracownik musi jednak te przepisy znać, gdyż w razie ich łamania mogą go spotkać konsekwencje. Jeżeli zatrudniona w firmie osoba zostanie przyłapana na łamaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, np nie będzie mieć na sobie odzież robocza, buty robocze urgent czy dobre rękawice robocze, to taki pracownik może zostać upomniany przez przełożonego, otrzymać naganę, a nawet karę pieniężną oraz zwolnienie z pracy. Nieznajomość przepisów nie upoważnia do ich nieprzestrzegania, więc jeżeli na szkoleniu bhp zasnęliśmy bądź było tak nudne, że nie słuchaliśmy co prelegent ma do przekazania, to lepiej zorientujmy się w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy samodzielnie lub skonsultujmy się z bardziej doświadczonymi pracownikami. Pracując w Częstochowie w fabryce mebli, często dochodziło do mniejszych lub większych wypadków i większość z nich była spowodowana przez to, że pracownicy nie używali odzieży ochronnej oraz nie przestrzegali zasad zachowania bezpieczeństwa podczas używania poszczególnych maszyn i urządzeń.

Do przepisów trzeba się stosować, gdyż jeżeli dojdzie do wypadku przez to, że nie dostosowaliśmy się do norm, to nie będziemy mogli liczyć na odszkodowanie.