Cechy operatów ochrony środowiska

Pod pojęciem operatów środowiskowych kryją się dokumenty, które są niezbędne w przypadku wielu inwestycji, w przypadku których znaczenie ma ocena oddziaływania na środowisko. Sprawy te są regulowane przez dyrektywy unijne i inne przepisy prawne. Jest to jeden z podstawowych instrumentów prawnych z zakresu ochrony środowiska, niezbędny dla wielu inwestycji na etapie, gdy jest wydawana określona decyzja. Jakich decyzji on dotyczy?

Kiedy operaty ochrony środowiska są niezbędne?

operat ochrony środowiskaWarto wiedzieć, że oparty środowiskowe są niezbędne w przypadku wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzenie konkretnego projektu budowlanego czy o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Dodatkowo dotyczy pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń na wznowienie robót budowlanych oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej czy tym podobnych. Niezwykle ważny jest prawidłowo opracowany operat ochrony środowiska. W Polsce opinie z zakresu nadawania oceny ochrony środowiska są wydawane przez organy, w zależności od konkretnego przypadku. Jest to jednak jeden z kluczowych elementów postępowania odnośnie oceny oddziaływania na środowisko. Dokument ten musi być przygotowywany przez inwestora i dołączany do wniosku o wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych za każdym razem, gdy dla danego przedsięwzięcia konieczne okazuje się przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Głównym zadaniem operatu ochrony środowiska jest określenie wpływu planowanego przedsięwzięcia na różne elementy środowiska, a także na ludzi w oparciu o przyjęte przez inwestora rozwiązania lokalizacyjne, projektowe, technologiczne, techniczne, jak również organizacyjne. Dla organu, który prowadzi procedurę oddziaływania na środowisko dokument ten jest podstawowym źródłem informacji o przedsięwzięciu na etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji.