Odpady niebezpieczne – co to takiego?

Odpady niebezpieczne to wszystkie odpady, które z uwagi na swój skład mogą negatywnie wpływać na ludzki organizm oraz na środowisko naturalne. Przede wszystkim są to substancje trujące oraz łatwopalne, a także zakaźne oraz żrące. Z tego powodu nie możemy tak po prostu wyrzucić ich do odpadów komunalnych i musimy pozbywać się ich w określony sposób zgodny z utylizacją odpadów niebezpiecznych.

W jaki sposób pozbyć się odpadów przemysłowych?

utylizacja odpadów przemysłowychZawsze, gdy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi to powinniśmy zdecydować się na wywóz takich odpadów przez firmy, które zajmują się takimi czynnościami. Będziemy mieli wtedy pewność, że utylizacja odpadów przemysłowych została wykonana zgodnie z prawem. Dodatkowo pracownik odbierający od nas odpady niebezpieczne wystawi nam specjalną kartotekę, w której zostanie opisane to, jakie odpady zostały oddane do utylizacji, a także w jakiej były ilości. W ten sposób będziemy mieli dokument, który będzie poświadczał iż prawidłowo pozbywamy się odpadów przemysłowych i żadna kontrola nie będzie nam wtedy straszna. Wyprodukowane odpady niebezpieczne możemy bardzo łatwo oddać do punktów selektywnej zbiórki odpadów, która przyjmuje odpady od gospodarstw domowych. Taka usługa jest zawsze bezpłatna, ale w przypadku kiedy prowadzimy duże przedsiębiorstwo i produkujemy wiele odpadów niebezpiecznych, to musimy nawiązać stałą współpracę z firmą, która będzie regularnie każdego dnia odbierała od nas wszystkie odpady do utylizacji.

Odpady niebezpieczne, których musimy się pozbyć w odpowiedni sposób to przede wszystkim śmieci powstałe z rozpuszczalników oraz starych leków, a także wszystko, co zawiera rtęć. Jeżeli chodzi o pozbycie się baterii to najczęściej w wielu centrach handlowych są specjalne pojemniki, do których bezpłatnie możemy  wyrzucić stare i zużyte baterie.