Szkolenia dla psychologów

Szkolenia miękkie i twarde to obecnie bardzo modny temat. Poruszane są takie tematy, jak szkolenia dla firm oraz szkolenia dla urzędników. Dużą grupę szkoleń, które prowadzone są obecnie na rynku, stanowią szkolenia dla psychologów. Oferta jest tutaj naprawdę bardzo bogata. Przyjrzyjmy się więc jej nieco bliżej.

Szkolenia miękkie dla każdego

szkolenieDużą grupę szkoleń dla psychologów stanowią szkolenia poświęcone tematyce uzależnień. Generalnie dzieli się je na szkolenia poświęcone uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniom behawioralnym. Model teoretyczny takich szkoleń oparty jest na tych samych założeniach. Nieco inaczej jednak wygląda praca z poszczególnymi pacjentami z uwagi na specyfikę uzależnienia i jego wpływ na funkcjonowanie poznawcze. Dużą grupę stanowią szkolenia przygotowujące do ubiegania się o certyfikat terapeuty uzależnień. Są to szkolenia miękkie, które trwać mogą nawet dwa lata. Dostarczają one jednak rozległej wiedzy, a dodatkowo bardzo rozbudowują warsztat. Obecnie wielką popularnością wśród psychologów cieszą się szkolenia z dialogu motywującego, które chętnie wybierane są właśnie przez osoby pracujące z uzależnionymi. Pozwalają one wypracować umiejętność rozmowy, która nie tylko przełamywać ma opór, ale również wzbudzać motywację do zmiany.

W przypadku psychologów szkolnych bardzo dużą popularnością cieszą się szkolenia poświęcone diagnozowaniu dojrzałości szkolnej czy pracy z uczniem trudnym. Obecnie chętnie wybierane są również szkolenia poświęcone dzieciom autystycznym, których coraz więcej uczęszcza do szkoły.