Szybka instalacja odgromowa

Teoretycznie podczas burzy, każdy budynek jest narażony na uderzenie piorunem. Jednak różnica jest diametralna, jeżeli posiada on piorunochron, ponieważ stanowi on doskonałe zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami uderzenie.

Jak działa instalacja odgromowa?

instalacje odgromowe bielsko białaZałożenie piorunochronu na dachu domu nie sprawi, że już nigdy piorun w niego nie trafi, ale na pewno ochroni go przed ewentualnymi szkodami. Jeżeli piorun uderza w dom, na którym zamontowany jest piorunochron, to jego ładunek jest natychmiast przechwytywany przez instalację i kierowany po elewacji do ziemi. Gdyby go nie było, to mogłoby dojść do spalenia instalacji elektrycznej, w wyniku czego uszkodzone by zostały sprzęty domowe. Również może się to skończyć pożarem, ponieważ błyskawica ma wartość nawet dwudziestu tysięcy amperów. Dlatego też lepiej jest zamontować instalacje odgromowe, które są jednorazową inwestycją w bezpieczeństwo. Cena takiej usługi to około pięćset – tysiąc złotych, a ochrona na bardzo dług czas. Jeżeli chcemy wykonać instalacje odgromowe Bielsko Biała jest miastem, w którym znajdziemy firmę świadczącą takie usługi. W ciągu kilu godzin są w stanie zamontować na każdym budynku kompletną instalację odgromową, która składa się ze zwodów pionowych i poziomych, przewodów odprowadzających i uziomów umieszczonych w ziemi. Cała instalacja jest montowana na dachu i elewacji budynku, a zamykana jest w ziemi blisko ściany. Celem każdej instalacji odgromowej jest najszybsze sprowadzenie energii pochodzącej z pioruna do ziemi.

Dzięki piorunochronowi, budynek oraz jego mieszkańcy są bezpieczni, gdyż nawet jeżeli piorun uderzy w dom, to nie wyrządzi żadnych szkód. Trwałość takie instalacji jest liczona w dziesięcioleciach, zatem rzeczywisty koszt inwestycji wcale wysoki nie jest.