W jakim celu wykonywane są przewierty?

W obecnych czasach znacznie inaczej podchodzi się do wykonywania remontów instalacji podziemnych. Obecnie bardzo rzadko korzysta się już z wykopów, które wiązały się w poważnym uszkodzeniem jezdni. Zamiast tego korzysta się ze specjalnych tuneli o przebiegu horyzontalnym.

Zalety przewiertów horyzontalnych

przewierty horyzontalneDo niedawna każdy remont instalacji podziemnej, na przykład kanalizacji, wiązał się z koniecznością wykonania wykopu. Jeżeli naprawiany odcinek instalacji znajdował się pod powierzchnią jezdni, wiązało się to oczywiście z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Dlatego obecnie wykorzystywane są głównie przewierty horyzontalne, aby możliwe było dotarcie do uszkodzonego odcinka instalacji. Przewierty są to tunele wykonywane nie od góry, ale horyzontalnie. Dzięki temu można bez trudu dotrzeć do miejsc instalacji, który został uszkodzony, bez konieczności generowania jakichkolwiek utrudnień dla ruchu. Oczywiście jednak wykonanie przewiertu musi być poprzedzone szczegółowymi badaniami gruntu. Tylko w ten sposób bowiem można uniknąć sytuacji, w  której wykonanie przewiertu spowoduje osunięcie się gruntu, co mogłoby mieć bardzo groźne skutki. W obecnych czasach przewierty są głównie wykorzystywanym sposobem na naprawianie instalacji podziemnych. Korzystanie z tej metody pozwala przede wszystkim na znaczne ograniczenie kosztów remontów instalacji. Nie ma bowiem potrzeby pokrywania kosztów naprawiania wierzchniej warstwy jezdni, która byłaby uszkodzona w wyniku konieczności wykonania wykopu w jezdni. Pozwala to na ograniczanie kosztów nawet o polowe.

Do niedawna konieczność wykonania remontu instalacji podziemnej wiązała się również z koniecznością pokrycia kosztów naprawy jezdni, czy innego szlaku komunikacyjnego. Obecnie jednak znane są już bezwykopowe metody naprawy instalacji podziemnych. Dzięki temu koszty takiego remontu można było znacznie ograniczyć