Zalety przewiertów sterowanych

Do niedawna wykonywanie jakichkolwiek remontów czy tez przebudowy instalacji podziemnych wiązało się z dużymi utrudnieniami. Konieczne bowiem było najpierw wykonanie wykopu, aby uzyskać dostęp do elementów instalacji. Obecnie jednak nie jest to konieczne, a zamiast wykopów wykonuje się specjalne odwierty.

Jak powstaje przewiert sterowany?

przewierty sterowaneWszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo może być kłopotliwe przebudowanie instalacji podziemnych. Wynika to z faktu, że do niedawna, aby taki remont przeprowadzić, trzeba było wykonać wykop, co wykluczało z użytku szlak komunikacyjny. Obecnie jednak podczas budowy instalacji nie jest już to konieczne – zamiast wykopów wykonuje się bowiem przewierty sterowane. Dzięki nim, można spokojnie wykonywać przebudowę instalacji podziemnej bez konieczności wyłączania z ruchu szlaku komunikacyjnego, które znajduje się nad instalacją. W tym celu, przy pomocy urządzenia zwanego wiertnicą, wykonuje się odpowiedni odwiert w gruncie, w kierunku poziomym. W tak powstałym otworze można spokojnie umieszczać elementy instalacji, czy to rury, czy to na przykład osłony dla przewodów. W wykonywaniu przewiertów bardzo istotne jest korzystanie z wysokiej jakości sprzętu, oraz dobre przeszkolenie pracowników. Jest to bardzo istotne, aby powstały w wyniku przewiertu otwór na elementy instalacji był dobrze zabezpieczony, a jednocześnie aby nie naruszał w żadne sposób szlaku komunikacyjnego, który się nad nim znajduje. W obecnych czasach przeważająca większość instalacji podziemnych jest wykonywana w oparciu o przewierty.

Budowa, czy też przebudowa instalacji które znajdują się pod poziomem gruntu była do tej pory bardzo kłopotliwa. Dlatego też obecnie wykorzystuje się specjalne techniki, dzięki którym nie jest konieczne wykonywanie przekopu. Przykładem są specjalne, horyzontalne odwierty.