Usługa pomiarów trmowizyjnych

Każdy mieszkaniec dąży do ograniczenia kosztów domowych. Każda firma dąży do maksymalizacji zysku. Każdy projektant dąży do jak najlepszego produktu. Wszystkim tym osobom z pomocą przychodzi bardzo innowacyjny wynalazek, pozwalający na określenie jednego parametru, który może mieć ogromny wpływ na ich dążenia.

Zastosowanie pomiarów termowizyjnych

pomiary termowizyjneTym parametrem jest temperatura. Pomiary termowizyjne pozwalają określić wizyjnie temperaturę obiektów dużych i małych. Na podstawie analizy niewidocznego gołym okiem światła podczerwonego kamera termowizyjna przedstawia temperaturowy, kolorowy obraz, z którego można odczytać rozkład temperatur obiektu. Im kolor przedmiotu lub jego fragmentu jest jaśniejszy, tym ma on wyższą temperaturę. Im jest ciemniejszy tym temperatura jest niższa. W przypadku domów oraz budynków firmowych termowizja dostarcza informacji na temat miejsc, przez które z wnętrz budynków wydostaje się najwięcej ciepła. Taka identyfikacja pozwala na podjęcie działań w miejscach koniecznych do uszczelnienia a więc zapobiegnie wydostawaniu się ciepła na zewnątrz. Takie działanie znacząco obniży koszty ogrzewania. W przypadku projektantów rozkład ciepła może być kluczowy dla konstrukcji. Ciepło w pewnych miejscach może być zjawiskiem zarówno pozytywnym jak i negatywnym. Ważnym jest więc podjęcie działań konstruktorskich, mających na celu pożądaną wartość doprowadzić do wartości optymalnej. Sprawi to, iż konstrukcja będzie jeszcze wydajniejsza niż bez wykorzystania pomiarów termowizyjnych i bez wiedzy o rozkładzie temperatur.

Temperatura to wartość, którą chcemy mieć pod kontrolą, nie tylko ze względów ekonomicznych. Dobre zarządzanie tym parametrem pozwoli szybciej i efektywniej wykorzystywać posiadane zasoby oraz lepiej współgrać ze środowiskiem naturalnym.